reviews-title page
Recensies  Kunst van de dag
Bert Keller heeft als uitdrukkingsmiddel gekozen voor een grafische techniek die hij in zijn essentiële kwaliteit onderzoekt en inzet. De mezzoprint is in tegenstelling tot andere gravure technieken niet lineair, maar vooral tonaal van aard, waardoor het sferische aspect van de prent sterk kan worden benadrukt. Toch doet Bert Keller vrijwel het tegenovergestelde: in zijn zwart-witte mezzoprint ‘Bamboe’ kiest hij voor een onderwerp dat juist in lineaire partijen gestalte krijgt. De tonaliteit die hij hanteert, draagt zorg voor een grote dieptewerking in deze vrijwel ondoordringbare vegetatie. Het werkelijkheidsgehalte wordt daardoor dusdanig versterkt dat het onderwerp aan de realistische afbeelding ontsnapt en een beeld op zichzelf wordt. De kracht van het kunstwerk is altijd dat het niet de realiteitszin van de kunstenaar is die bijdraagt aan de kwaliteit ervan, maar diens verbeeldingskracht. Daarvoor kan de werkelijkheid hooguit als uitgangspunt dienen, nooit als doel. De werkelijkheid bestaat namelijk al, de kunst moet altijd nog tot stand worden gebracht en is een exclusief menselijk vermogen. De werkelijkheid is in wezen onmenselijk, de kunst is juist wezenlijk menselijk, vooral als de natuur tot onderwerp wordt gekozen.

© Copyright 2017: Alex de Vries.