archives
Archives  Panticosa - Formigal
panticosa-formigal-x6This series consisting of twelve prints entitled Panticosa-Formigal was created after a trip to this part of the Spanish Pyrenees combined with a visit to Barcelona and area.

Captivated by the Spanish landscape and culture, I searched for a way to picture this by using my 'souvenirs', including a magnificent edition of the Guia Cartográfica by  Editorial Alpina. Based on this 'ready made' I decided to make a report of my experiences. By using photocopies I was able to filter out those parts that had personal  meaning and/or pure beauty and to make my own maps without infringing too much on the authenticity of the original.

The first six prints represent my impressions of the area around El Pueyo de Jaca (where I was staying).

The second part of the series became a combination of the map of Catalonia, with Barcelona at the centre, and a reference to the religious character of Spain and Spanish culture. With the blueprints of the monument for Columbus (also used by the American artist Christo) I 'erected' a monument for Christ (Cristo). And coincidentally the contours of a Madonna appeared on the map between the roads leading to and from Barcelona. By manipulating a painting by El Greco, the Madonna with Child in that picture happened to fit perfectly into that space.

The final image, which completes the whole series and is a composite of the elements of the preceding series, presents a bird's eye view of the landscape and culture, printed in the colours of the Mapa Topográfica-Excursionista, enclosed within the given boundaries, where the map also indicates: Término.De serie, bestaande uit twaalf bladen, getiteld Panticosa-Formigal, is ontstaan na een reis naar dit deel van de Spaanse Pyreneeën in combinatie met een bezoek aan Barcelona en omstreken.

Gegrepen door het landschap en de Spaanse cultuur, heb ik een manier gezocht dit te verbeelden door middel van mijn ‘souvenirs’, waaronder de prachtige editie van de Guía Cartográfica van Editorial Alpina.
Met deze ‘ready-made’ besloot ik een verslag te maken van mijn bevindingen. Met behulp van kopieën kon ik die delen van persoonlijk belang en/of zuivere schoonheid uitfilteren en zo mijn eigen kaarten maken, zonder de authenticiteit van het gegeven al teveel geweld aan te doen.
In de eerste zes prenten zijn mijn indrukken van het gebied rond El Pueyo de Jaca (waar ik verbleef) weergegeven.
Het tweede deel van de serie werd de combinatie van de kaart van Catalonië, met Barcelona als middelpunt, en een verwijzing naar het religieuze karakter van Spanje en de Spaanse cultuur. Met de bouwtekeningen van het monument voor Columbus (ook gebruikt door de Amerikaanse kunstenaar Christo) heb ik een monument voor Christus (Cristo) ‘opgericht’. Zo wilde het toeval ook dat er tussen de wegen gaand naar en komend vanuit Barcelona op de kaart de contouren van een Madonna te zien waren. Na enige manipulatie van een schilderij van de hand van El Greco bleek de daarop voorkomende Madonna met kind er perfect tussen te passen.
Het laatste beeld, welke de totale serie completeert en bestaat uit een samengaan van de elementen uit de voorgaande reeks, is als een vogelvlucht boven landschap en cultuur, gedrukt in de kleuren van de Mapa Topográfica-Excursionista, ingeklemd in het kader van de beperking, daar waar ook de kaart te kennen geeft: Término.